Υπουργείο Άμυνας: Tenders


E-mail: kypamdex@mod.gov.cy
Phone: +357 22807508
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Άμυνας
Εμμανουήλ Ροΐδη 4
Λευκωσία
1432
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1432
Υπόψη: Ταγματάρχης Αιμίλιος Έμπορας
Τηλέφωνο: +357 22807508
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypamdex@mod.gov.cy
Φαξ: +357 22676225
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mod.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 21
05 apr

Number: 17067239

Country: Cyprus

Source: TED

31 aug

Number: 11956401

Country: Cyprus

Source: TED

19 apr

Number: 9216208

Country: Cyprus

Source: TED

30 mar

Number: 8780141

Country: Cyprus

Source: TED

13 mar

Number: 8340488

Country: Cyprus

Source: TED