Υπουργείο Άμυνας: Tenders


E-mail: kypamdex@mod.gov.cy
Phone: +357 22807508
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Άμυνας
Εμμανουήλ Ροΐδη 4
Λευκωσία
1432
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1432
Υπόψη: Ταγματάρχης Αιμίλιος Έμπορας
Τηλέφωνο: +357 22807508
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypamdex@mod.gov.cy
Φαξ: +357 22676225
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mod.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
You cannot add to Favorites. You need to register
Total: 12
13 mar

Number: 8340488

Country: Cyprus

Source: TED

28 feb

Number: 8092344

Country: Cyprus

Source: TED

31 aug

Number: 4014585

Country: Cyprus

Source: TED

17 aug

Number: 3753293

Country: Cyprus

Source: TED

20 jul

Number: 3250498

Country: Cyprus

Source: TED