Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Tenders

E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy
Phone: +357 22405623
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Λευκωσία
1493
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1493
Τηλέφωνο: +357 22405623
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dli.mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22663788
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/dli
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search