Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: Tenders


E-mail: purchasing@eac.com.cy
Phone: +357 22201655
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος
Λευκωσία
2025
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2025
Τηλέφωνο: +357 22201655
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
Φαξ: +357 22201660
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eac.com.cy
Total: 13