Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου: Tenders


E-mail: psb.sepos@cytanet.com.cy
Phone: +357 23811200
Country: Cyprus
Town: Παραλίμνι
Address: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου
Αντώνη Παπαδοπούλου 13
Παραλίμνι
5315
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 5315
Υπόψη: Ανδρέας Σέπος, Χρίστος Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: +357 23811200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: psb.sepos@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 23811201
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
01 jul

Number: 2894110

Country: Cyprus

Source: TED

10 mar

Number: 589844

Country: Cyprus

Source: TED