Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: Tenders

E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy
Phone: +357 22804514
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Χίλωνος
Λευκωσία
1457
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1457
Υπόψη: Έλενα Πιέρη
Τηλέφωνο: +357 22804514
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: migration@crmd.moi.gov.cy
Φαξ: +357 22804598
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 3
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
08 sep

Number: 4154305

Country: Cyprus

Source: TED