Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: Tenders

E-mail: aalexandrou@ems.mcw.gov.cy
Phone: +357 22800538
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Λευκωσία
1426
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1426
Υπόψη: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Τηλέφωνο: +357 22800538
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aalexandrou@ems.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22348202
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mcw.gov.cy/ems
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 2
tenders: 31
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 31
19 may

Number: 9828850

Country: Cyprus

Source: TED

18 may

Number: 9798704

Country: Cyprus

Source: TED

27 apr

Number: 9416909

Country: Cyprus

Source: TED

19 apr

Number: 9215965

Country: Cyprus

Source: TED

20 mar

Number: 8503939

Country: Cyprus

Source: TED

17 mar

Number: 8468826

Country: Cyprus

Source: TED