Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: Tenders

E-mail: aalexandrou@ems.mcw.gov.cy
Phone: +357 22800538
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Λευκωσία
1426
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1426
Υπόψη: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Τηλέφωνο: +357 22800538
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aalexandrou@ems.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22348202
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mcw.gov.cy/ems
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 13
tenders: 43
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 43
20 may

Number: 18031397

Country: Cyprus

Source: TED

15 apr

Number: 17275224

Country: Cyprus

Source: TED

01 apr

Number: 16944432

Country: Cyprus

Source: TED

22 mar

Number: 16724601

Country: Cyprus

Source: TED

14 mar

Number: 16481830

Country: Cyprus

Source: TED

07 feb

Number: 15640716

Country: Cyprus

Source: TED

07 jul

Number: 10891215

Country: Cyprus

Source: TED