Πανεπιστήμιο Κύπρου: Tenders

Phone: +357 22894000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2109
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2109
Υπόψη: κ. Δ. Θεοδώρου
Τηλέφωνο: +357 22894000
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ucy.ac.cy
Γενική διεύθυνση: www.ucy.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: δ/ε

Contracts: 20
tenders: 22
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 22
15 may

Number: 17933427

Country: Cyprus

Source: TED

07 may

Number: 17782328

Country: Cyprus

Source: TED

18 feb

Number: 15923689

Country: Cyprus

Source: TED

07 feb

Number: 15640879

Country: Cyprus

Source: TED

07 dec

Number: 14267432

Country: Cyprus

Source: TED