Πανεπιστήμιο Κύπρου: Tenders

Phone: +357 22894000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2109
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2109
Υπόψη: κ. Δ. Θεοδώρου
Τηλέφωνο: +357 22894000
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ucy.ac.cy
Γενική διεύθυνση: www.ucy.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: δ/ε

Contracts: 20
tenders: 13
Source: TED
Contracts information is published selectively

You cannot add to Favorites. You need to register


You cannot add to Favorites. You need to register
Total: 13
23 oct

Number: 13004134

Country: Cyprus

Source: TED

04 jul

Number: 10837249

Country: Cyprus

Source: TED

12 oct

Number: 4790733

Country: Cyprus

Source: TED

30 aug

Number: 3988340

Country: Cyprus

Source: TED

16 aug

Number: 3730844

Country: Cyprus

Source: TED

09 aug

Number: 3607105

Country: Cyprus

Source: TED

05 aug

Number: 3550841

Country: Cyprus

Source: TED