Δήμος Πάφου: Tenders


E-mail: prosfores@pafos.org.cy
Phone: +357 26822354
Country: Cyprus
Town: Πάφος
Address: Δήμος Πάφου
Τ.Θ. 60032, 8100, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Πάφος
8010
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 8010
Τηλέφωνο: +357 26822354
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosfores@pafos.org.cy
Φαξ: +357 26934762
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
26 jul

Number: 11228214

Country: Cyprus

Source: TED

15 apr

Number: 1387674

Country: Cyprus

Source: TED