Δήμος Αγλαντζιάς: Tenders


E-mail: mail@aglantzia.org.cy
Phone: +357 22462233
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Αγλαντζιάς
CY
Τ.Θ. 20259, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2150
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2150
Υπόψη: Κυρίου Χάρη Τσαγγαρίδη, Δημοτικός Γραμματέας
Τηλέφωνο: +357 22462233
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@aglantzia.org.cy
Φαξ: +357 22455799
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aglantzia.org.cy
Γενική διεύθυνση: www.aglantzia.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 6
29 nov

Number: 14022425

Country: Cyprus

Source: TED

15 sep

Number: 12247861

Country: Cyprus

Source: TED

24 jul

Number: 11203976

Country: Cyprus

Source: TED

20 jul

Number: 11110112

Country: Cyprus

Source: TED

20 apr

Number: 1488467

Country: Cyprus

Source: TED