Τμήμα Δασών: Tenders


E-mail: kmonoyios@fd.moa.gov.cy
Phone: +357 22403702
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Δασών
Ταχυδρομική Θυρίδα 24136
Λευκωσία
1701
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1701
Υπόψη: κ. Κυριάκου Μονογιού
Τηλέφωνο: +357 22403702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmonoyios@fd.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.moa.gov.cy/forest
Γενική διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/forest
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 16
10 may

Number: 17860775

Country: Cyprus

Source: TED

07 feb

Number: 15640798

Country: Cyprus

Source: TED

23 oct

Number: 13003494

Country: Cyprus

Source: TED

15 mar

Number: 8407550

Country: Cyprus

Source: TED

26 sep

Number: 4464715

Country: Cyprus

Source: TED