Αστυνομία Κύπρου: Tenders

E-mail: ppo@police.gov.cy
Phone: +357 22808021
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 7
Sum: 4596491
tenders: 21
Source: TED


Period: 06.10.2017-03.05.2017

Total: 21
30 sep

Number: 4592156

Country: Cyprus

Source: TED

26 sep

Number: 4464194

Country: Cyprus

Source: TED

22 sep

Number: 4402499

Country: Cyprus

Source: TED

21 sep

Number: 4379106

Country: Cyprus

Source: TED

19 sep

Number: 4328140

Country: Cyprus

Source: TED

15 sep

Number: 4273290

Country: Cyprus

Source: TED

29 aug

Number: 3959813

Country: Cyprus

Source: TED