Αστυνομία Κύπρου: Tenders

E-mail: ppo@police.gov.cy
Phone: +357 22808021
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 17
tenders: 54
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 54
14 feb

Number: 15821517

Country: Cyprus

Source: TED

13 feb

Number: 15788285

Country: Cyprus

Source: TED

05 feb

Number: 15579069

Country: Cyprus

Source: TED

01 feb

Number: 15505176

Country: Cyprus

Source: TED

18 jan

Number: 15177489

Country: Cyprus

Source: TED

11 jan

Number: 15069149

Country: Cyprus

Source: TED

10 jan

Number: 15049637

Country: Cyprus

Source: TED