Αστυνομία Κύπρου: Tenders

E-mail: ppo@police.gov.cy
Phone: +357 22808021
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 17
tenders: 43
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 43
05 dec

Number: 14145779

Country: Cyprus

Source: TED

05 dec

Number: 14145636

Country: Cyprus

Source: TED

17 nov

Number: 13590472

Country: Cyprus

Source: TED

07 nov

Number: 13344031

Country: Cyprus

Source: TED

15 sep

Number: 12247802

Country: Cyprus

Source: TED

15 sep

Number: 12247759

Country: Cyprus

Source: TED

21 aug

Number: 11734201

Country: Cyprus

Source: TED

11 aug

Number: 11561949

Country: Cyprus

Source: TED