Αστυνομία Κύπρου: Tenders

E-mail: ppo@police.gov.cy
Phone: +357 22808021
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 17
tenders: 59
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 59
26 apr

Number: 17606201

Country: Cyprus

Source: TED

19 apr

Number: 17421753

Country: Cyprus

Source: TED

29 mar

Number: 16894355

Country: Cyprus

Source: TED

07 mar

Number: 16341570

Country: Cyprus

Source: TED

04 mar

Number: 16257391

Country: Cyprus

Source: TED

14 feb

Number: 15821517

Country: Cyprus

Source: TED

05 feb

Number: 15579069

Country: Cyprus

Source: TED

01 feb

Number: 15505176

Country: Cyprus

Source: TED