Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Tenders


E-mail: info@ocecpr.org.cy
Phone: +357 22693000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ηλιουπόλεως 12
Λευκωσία
1101
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1101
Τηλέφωνο: +357 22693000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ocecpr.org.cy
Φαξ: +357 22693070
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ocecpr.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2