Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας: Tenders


E-mail: llouka@papd.mof.gov.cy
Phone: +357 24801886
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τ.Θ. 40103
Λάρνακα
6301
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 6301
Υπόψη: Λουκά Λουκά
Τηλέφωνο: +357 24801886
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: llouka@papd.mof.gov.cy
Φαξ: +357 24801903
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 12
21 mar

Number: 16658198

Country: Cyprus

Source: TED

08 mar

Number: 16360711

Country: Cyprus

Source: TED

04 mar

Number: 16257105

Country: Cyprus

Source: TED

06 feb

Number: 15612765

Country: Cyprus

Source: TED