Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου: Tenders

E-mail: xkallikas@fs.gov.cy
Phone: +357 22802422
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Ακαδημίας 12, Λακατάμια
Λευκωσία
2330
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2330
Υπόψη: Χριστάκη Καλλικά
Τηλέφωνο: +357 22802422
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xkallikas@fs.gov.cy
Φαξ: +357 22802463
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 4
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 7
18 apr

Number: 9183947

Country: Cyprus

Source: TED

07 mar

Number: 8264916

Country: Cyprus

Source: TED

11 aug

Number: 3650081

Country: Cyprus

Source: TED

18 may

Number: 2031617

Country: Cyprus

Source: TED

04 may

Number: 1792079

Country: Cyprus

Source: TED