Δήμος Λευκωσίας: Tenders

E-mail: klortzie@nicosiamunicipality.org.cy
Phone: +357 22797463
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Λευκωσίας
Τ.Θ. 21015
Λευκωσία
1500
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1500
Υπόψη: Κωνσταντίνας Λορτζιέ
Τηλέφωνο: +357 22797463
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klortzie@nicosiamunicipality.org.cy
Φαξ: +357 22680802
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.lefkosia.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 8
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 8
05 oct

Number: 12641662

Country: Cyprus

Source: TED

24 aug

Number: 11808666

Country: Cyprus

Source: TED

29 nov

Number: 5832737

Country: Cyprus

Source: TED

15 nov

Number: 5468139

Country: Cyprus

Source: TED

06 jul

Number: 2982011

Country: Cyprus

Source: TED

09 jun

Number: 2454227

Country: Cyprus

Source: TED

11 may

Number: 1883812

Country: Cyprus

Source: TED