Δήμος Λευκωσίας: Tenders


E-mail: klortzie@nicosiamunicipality.org.cy
Phone: +357 22797463
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Λευκωσίας
Τ.Θ. 21015
Λευκωσία
1500
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1500
Υπόψη: Κωνσταντίνας Λορτζιέ
Τηλέφωνο: +357 22797463
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klortzie@nicosiamunicipality.org.cy
Φαξ: +357 22680802
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.lefkosia.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cyPeriod: 06.07.2017-10.05.2017

Total: 3
06 jul

Number: 2982011

Country: Cyprus

Source: TED

09 jun

Number: 2454227

Country: Cyprus

Source: TED

11 may

Number: 1883812

Country: Cyprus

Source: TED