Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών: Tenders


E-mail: dionysis@ari.gov.cy
Phone: +357 22403121
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τ.Κ. 22016
Λευκωσία
1516
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1516
Υπόψη: Διονύσης Σπαράγγης
Τηλέφωνο: +357 22403121
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dionysis@ari.gov.cy
Φαξ: +357 22316770
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ari.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 5
21 may

Number: 18069682

Country: Cyprus

Source: TED