Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Tenders

E-mail: procurement@ouc.ac.cy
Phone: +357 22411600
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, Latsia Business Center, 3ος όροφος, Λατσιά
Λευκωσία
2220
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2220
Υπόψη: Μαρίνα Δημητρίου
Τηλέφωνο: +357 22411600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@ouc.ac.cy
Φαξ: +357 22411671
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ouc.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
23 jun

Number: 10628405

Country: Cyprus

Source: TED