Δήμος Στροβόλου: Tenders


E-mail: prosfores@strovolos.org.cy
Phone: +357 22470308
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Στροβόλου
Λεωφόρος Στροβόλου 100, Στρόβολος
Λευκωσία
2020
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2020
Υπόψη: Χρύσως Ξενοφώντος
Τηλέφωνο: +357 22470308
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosfores@strovolos.org.cy
Φαξ: +357 22470525
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 9
07 may

Number: 17782367

Country: Cyprus

Source: TED

10 apr

Number: 17171742

Country: Cyprus

Source: TED

19 sep

Number: 12307684

Country: Cyprus

Source: TED

13 jul

Number: 10986260

Country: Cyprus

Source: TED

04 jul

Number: 10836879

Country: Cyprus

Source: TED

12 may

Number: 1910873

Country: Cyprus

Source: TED