Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου: Tenders

E-mail: famagusta.dao@famda.moi.gov.cy
Phone: +357 24801012
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Ηνωμένων Εθνών 22
Λάρνακα
6042
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 6042
Υπόψη: Μιχάλης Ανδρονίκου
Τηλέφωνο: +357 24801012
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: famagusta.dao@famda.moi.gov.cy
Φαξ: +357 24801026
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search