Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Tenders

E-mail: ittenders@centralbank.gov.cy
Phone: +357 22714140
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Λεωφ. Κέννεντυ, 80
Λευκωσία
1076
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1076
Υπόψη: Κωνσταντίνος Σπύρου
Τηλέφωνο: +357 22714140
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ittenders@centralbank.gov.cy
Φαξ: +357 22714931
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.centralbank.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.centralbank.gov.cy

Contracts: 4
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 7
25 mar

Number: 16731804

Country: Cyprus

Source: TED