Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: Tenders


E-mail: okarenou@papd.mof.gov.cy
Phone: +357 22601516 /+357 22601521
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
e-ps
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
Λευκωσία
1443
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1443
Υπόψη: Μαρία Αλεξάνδρου
Τηλέφωνο: +357 22601516 /+357 22601521
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: okarenou@papd.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22677901
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc
Γενική διεύθυνση: www.mof.gov.cy/papd
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.mof.gov.cy/papd
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
19 sep

Number: 12307836

Country: Cyprus

Source: TED

03 jul

Number: 10813696

Country: Cyprus

Source: TED

23 may

Number: 9897913

Country: Cyprus

Source: TED

26 may

Number: 2199233

Country: Cyprus

Source: TED