Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών: Tenders

E-mail: gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy
Phone: +357 25827281
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Βηθλεέμ 101
Λευκωσία
1416
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1416
Υπόψη: κ. Γιώργου Παγιάτα
Τηλέφωνο: +357 25827281
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22775955
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.moa.gov.cy
Γενική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/dfmr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
11 aug

Number: 3649630

Country: Cyprus

Source: TED

01 jun

Number: 2305072

Country: Cyprus

Source: TED