Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Tenders

E-mail: ZINAP@wbl.com.cy
Phone: +357 25830201
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Λεωφόρος Φρ. Ρούσβελτ 66, T.Θ.50225
Λεμεσός
3602
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 3602
Υπόψη: Zena Petrou
Τηλέφωνο: +357 25830201
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ZINAP@wbl.com.cy
Φαξ: +357 25564382
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.wbl.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 2
tenders: 14
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 14
16 oct

Number: 12846067

Country: Cyprus

Source: TED

27 sep

Number: 12495936

Country: Cyprus

Source: TED