Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού: Tenders

E-mail: limassol.dao@limda.moi.gov.cy
Phone: +357 25806520
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Ανεξαρτησίας 159
Λεμεσός
3040
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 3040
Υπόψη: Σούλα Λαζαρίδου
Τηλέφωνο: +357 25806520
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: limassol.dao@limda.moi.gov.cy
Φαξ: +357 25305049
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 4
tenders: 1
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 1
17 jul

Number: 11038362

Country: Cyprus

Source: TED