Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Tenders


E-mail: info.dec@mcw.gov.cy
Phone: +357 22814840
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τ.Θ. 24647
Λευκωσία
1302
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1302
Υπόψη: Ευάγγελος Παντελή
Τηλέφωνο: +357 22814840
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.dec@mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22321925
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
01 mar

Number: 16218138

Country: Cyprus

Source: TED

29 mar

Number: 8746985

Country: Cyprus

Source: TED