Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Tenders


E-mail: director@vs.moa.gov.cy
Phone: +357 22805200
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αθαλάσσα
Λευκωσία
1417
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1417
Τηλέφωνο: +357 22805200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@vs.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22332803
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 6
05 mar

Number: 16279862

Country: Cyprus

Source: TED

21 jan

Number: 15205168

Country: Cyprus

Source: TED

26 oct

Number: 5063420

Country: Cyprus

Source: TED

23 sep

Number: 4426603

Country: Cyprus

Source: TED

27 jul

Number: 3365013

Country: Cyprus

Source: TED