Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ: Tenders


E-mail: info@zinonasbuses.com
Phone: +357 24665531
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ
Λεωφ. Φανερωμένης 120
Λάρνακα
6031
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 6031
Υπόψη: Ανδρέας Ευαγγέλου
Τηλέφωνο: +357 24665531
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@zinonasbuses.com
Φαξ: +357 24665017
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
18 jul

Number: 3180056

Country: Cyprus

Source: TED