Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Κύπρου: Tenders


E-mail: eforiamaroniton@gmail.com
Phone: +357 22721510
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Κύπρου
Αγίου Μάρωνα 20, Ανθούπολη
Λευκωσία
2304
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2304
Υπόψη: Ξένια Γαβριήλ
Τηλέφωνο: +357 22721510
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eforiamaroniton@gmail.com
Φαξ: +357 22372205
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
26 jul

Number: 3340655

Country: Cyprus

Source: TED