Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας: Tenders


E-mail: nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy
Phone: +357 22804195
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Αλκαίου 2
Λευκωσία
1458
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1458
Τηλέφωνο: +357 22804195
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy
Φαξ: +357 22804271
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
06 mar

Number: 16313243

Country: Cyprus

Source: TED

17 aug

Number: 11676011

Country: Cyprus

Source: TED

05 aug

Number: 3551174

Country: Cyprus

Source: TED