Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου: Tenders


E-mail: mgiorgitsis@osea.com.cy
Phone: +357 23819090
Country: Cyprus
Town: Αμμόχωστος
Address: Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, Παραλίμνι
Αμμόχωστος
5290
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 5290
Τηλέφωνο: +357 23819090
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mgiorgitsis@osea.com.cy
Φαξ: +357 23819057
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 7
24 jul

Number: 11203672

Country: Cyprus

Source: TED