Σχολική Εφορεία Λεμεσού: Tenders

E-mail: charalambousc@eforialemesou.org.cy
Phone: +357 25692000
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Σχολική Εφορεία Λεμεσού
Τ.Θ. 51550
Λεμεσός
3506
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 3506
Τηλέφωνο: +357 25692000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: charalambousc@eforialemesou.org.cy
Φαξ: +357 25692015
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
11 aug

Number: 3650074

Country: Cyprus

Source: TED