Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Tenders


E-mail: pkatsouri@mlsi.gov.cy
Phone: +357 228040-43/41/30/62
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφόρος Βύρωνος 7
Λευκωσία
1463
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1463
Τηλέφωνο: +357 228040-43/41/30/62
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkatsouri@mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22668056
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
22 aug

Number: 3832629

Country: Cyprus

Source: TED