Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου: Tenders


E-mail: kkyriakides@pafda.moi.gov.cy
Phone: +357 26801155
Country: Cyprus
Town: Πάφος
Address: Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
Τ. Θ 60005
Πάφος
8100
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 8100
Τηλέφωνο: +357 26801155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kkyriakides@pafda.moi.gov.cy
Φαξ: +357 26801172
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
24 jan

Number: 15295967

Country: Cyprus

Source: TED

16 jan

Number: 15132546

Country: Cyprus

Source: TED

28 sep

Number: 4523361

Country: Cyprus

Source: TED