Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ: Tenders


E-mail: gmanager@intercity-buses.com
Phone: +357 24643493
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ
Κιλκίς 4, Μέγαρο Κίζης, Διαμ.101
Λάρνακα
6301
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 6301
Τηλέφωνο: +357 24643493
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gmanager@intercity-buses.com
Φαξ: +357 24643492
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
28 mar

Number: 8712235

Country: Cyprus

Source: TED

21 sep

Number: 4379107

Country: Cyprus

Source: TED