Τμήμα Γεωργίας: Tenders


E-mail: dphillipou@da.moa.gov.cy
Phone: +357 22408660
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Γεωργίας
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα
Λευκωσία
1412
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1412
Τηλέφωνο: +357 22408660
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dphillipou@da.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22781425
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2