Τμήμα Περιβάλλοντος: Tenders

E-mail: ophilasides@environment.moa.gov.cy
Phone: +357 22866232
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Περιβάλλοντος
28ης Οκτωβρίου 20-22
Λευκωσία
2414
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2414
Τηλέφωνο: +357 22866232
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ophilasides@environment.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22774945
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/environment
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 10
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 10
21 apr

Number: 9274734

Country: Cyprus

Source: TED

05 apr

Number: 8914793

Country: Cyprus

Source: TED

14 mar

Number: 8376129

Country: Cyprus

Source: TED

21 feb

Number: 7926900

Country: Cyprus

Source: TED

01 feb

Number: 7450877

Country: Cyprus

Source: TED

06 jan

Number: 6759484

Country: Cyprus

Source: TED

09 dec

Number: 6095983

Country: Cyprus

Source: TED