Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Tenders


E-mail: mail@wbn.org.cy
Phone: +357 22698000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, Στρόβολος
Λευκωσία
2012
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2012
Τηλέφωνο: +357 22698000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@wbn.org.cy
Φαξ: +357 22698200
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
05 oct

Number: 12640459

Country: Cyprus

Source: TED

03 oct

Number: 4627445

Country: Cyprus

Source: TED