Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους: Tenders


E-mail: info@arsos.org
Phone: +357 25943223
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους
Πλατεία Αποστόλου Φιλίππου 1
Λεμεσός
4770
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 4770
Τηλέφωνο: +357 25943223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@arsos.org
Φαξ: +357 25944378
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
12 oct

Number: 4791607

Country: Cyprus

Source: TED