Αρχή Λιμένων Κύπρου: Tenders


E-mail: tenders@cpa.gov.cy
Phone: +357 22817200
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Ταχ. Θυρ. 22007
Λευκωσία
1516
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1516
Τηλέφωνο: +357 22817200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@cpa.gov.cy
Φαξ: +357 22765420
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
25 jul

Number: 11204286

Country: Cyprus

Source: TED

14 oct

Number: 4835705

Country: Cyprus

Source: TED