Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Tenders


E-mail: loukia@sportskoa.org.cy
Phone: +357 22897126
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
Λευκωσία
2400
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2400
Τηλέφωνο: +357 22897126
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: loukia@sportskoa.org.cy
Φαξ: +357 22352204
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 8
05 mar

Number: 16278953

Country: Cyprus

Source: TED

03 nov

Number: 13298091

Country: Cyprus

Source: TED

15 nov

Number: 5468140

Country: Cyprus

Source: TED