Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης: Tenders


E-mail: voroarm1@cytanet.com.cy
Phone: +357 24644744
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης
Κάμπου 2, Βορόκληνη
Λάρνακα
7040
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7040
Τηλέφωνο: +357 24644744
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: voroarm1@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy




Total: 1
16 nov

Number: 5496992

Country: Cyprus

Source: TED