Πολιτική Άμυνα: Tenders


E-mail: g.d@cd.moi.gov.cy
Phone: +357 22403413
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Πολιτική Άμυνα
Τζών Κέννεντυ 23, Λακατάμια
Λευκωσία
2314
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2314
Τηλέφωνο: +357 22403413
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.d@cd.moi.gov.cy
Φαξ: +357 22315638
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 5
12 feb

Number: 15750296

Country: Cyprus

Source: TED

17 feb

Number: 7837360

Country: Cyprus

Source: TED