Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Tenders


E-mail: info@ask.org.cy
Phone: +357 22442960
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Cyfield Tower, Λεωφόρος Λεμεσού 130, City Home 81, 4ος όροφος
Λευκωσία
2015
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2015
Τηλέφωνο: +357 22442960
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ask.org.cy
Φαξ: +357 22305190
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
12 dec

Number: 6153062

Country: Cyprus

Source: TED