Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών: Tenders


E-mail: eantoniou@capo.gov.cy
Phone: +357 22557664
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, Τ.Θ. 16102, 2086
Λευκωσία
2000
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2000
Τηλέφωνο: +357 22557664
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eantoniou@capo.gov.cy
Φαξ: +357 22557789
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
15 dec

Number: 6245025

Country: Cyprus

Source: TED