Δήμος Έγκωμης: Tenders


E-mail: iyionomio@engomi.org
Phone: +357 22453864
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Έγκωμης
Eρεχθείου 3
Λευκωσία
2413
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2413
Τηλέφωνο: +357 22453864
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iyionomio@engomi.org
Φαξ: +357 22352521
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
19 dec

Number: 6324212

Country: Cyprus

Source: TED