Συμβούλιο Διαχείρισης Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας Απορριμάτων Λάρνακας και Αμμοχώστου: Tenders


E-mail: info@anetel.com
Phone: +357 24815280
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Συμβούλιο Διαχείρισης Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας Απορριμάτων Λάρνακας και Αμμοχώστου
Αγίου Λαζάρου 2Β, Βορόκληνη
Λάρνακα
7040
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7040
Τηλέφωνο: +357 24815280
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@anetel.com
Φαξ: +357 24636817
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2