Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας: Tenders

E-mail: info@sbla.com.cy
Phone: +357 25881888
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τ.Θ. 50622
Λεμεσός
3608
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 3608
Τηλέφωνο: +357 25881888
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sbla.com.cy
Φαξ: +357 25881777
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 4
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 7
26 apr

Number: 17605632

Country: Cyprus

Source: TED

04 aug

Number: 11431063

Country: Cyprus

Source: TED

02 feb

Number: 7480648

Country: Cyprus

Source: TED

28 dec

Number: 6633455

Country: Cyprus

Source: TED