Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου: Tenders


E-mail: xyta@pafos.org.cy
Phone: +357 26934106
Country: Cyprus
Town: Πάφος
Address: Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου
Αποστόλου Παύλου 14
Πάφος
8020
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 8020
Τηλέφωνο: +357 26934106
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xyta@pafos.org.cy
Φαξ: +357 26220449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
26 apr

Number: 17605639

Country: Cyprus

Source: TED

17 jan

Number: 7102612

Country: Cyprus

Source: TED